صادرات شیرآلات به ارمنستان


صادرات شیرآلات به ارمنستان
؛ تولید شیرآلات در کشور ما توسط برندهای متنوعی انجام می‌پذیرد و ما شاهد حضور بیش از ۳۰ برند مختلف داخلی در این صنعت هستیم. صنعتی که تولیداتش در سال ۹۸ بیش از ۳۰ میلیون دلار برای ایران ارزآوری داشته است. در سالی که به نام تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها نامگذاری شده است افزایش تولید و صادرات یکی از اهداف صنایع مختلف بوده و کاهش وابستگی به نفت و خام فروشی دورنمای آن چیزی است که ما دنبال می‌کنیم.

    مشاوره تلفنی