سرشلنگی گاز در سایزهای:

1/2 شمش

1/2 پرسی کوتاه

1/2 پرسی بلند

1/2 داخل دنده

3/4 پرسی

سرشلنگی گاز پرسی و شمشی 1/2 و 3/4 M133

حذف همه

سرشلنگی گاز پرسی و شمشی 1/2 و 3/4 M133

(نمایش 0 - 1 محصول از 0)
موردی یافت نشد.